Učlani se u BICC

"I čvrsto se Allahova užeta držite i ne razjedinjujte se!" (Kur'an 3:103)

Knjiga vakifa

Allah Vam ukabulio i nadoknadio boljim!

Džematski namazi

Sabah - 6.00 AM
Podne - 1.00 PM
Ikindija - Po vaktiji
Akšam - Po vaktiji
Jacija - 7.00 PM
Džuma - 1.00 PM

VAKTIJA

Hadis sedmice

"Ebu-Hurejre r.a prenosi da je Allahov poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: Zaista, Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i djela" (Muslim)

>