Održana Skupština ženske grupe “Bošnjakinja”

Ženska grupa “Bošnjakinja” organizovala ​je ​svoju četvrtu redovnu godišnju Skupštinu.

 Na Skupštini su prezentovani dosadašnji rezultati rada i izneseni prijedlozi budućih aktivnosti.
Odbor grupe je proširen na 7 članica, a novoizabrani Odbor čine:
1. Amina Sendić-Mešić (predsjednica)
2. Raba Mehmedović (blagajnica)
3. Edita Omerbegović (sekretarica)
4. Amela Zukobašić
5. Alma Sikirić
6. Sabina Husomanović
7. Amela Cerić
Nakon Skupštine prelijepo nastavljeno je  druženje u okviru “Family Night”.
Ženska grupa “Bošnjakinja” osnovana je 2012.godine i predstavlja svijetlu tačku džemata BICC Chicago.
Autor teksta: R.M.