Konkurs za blagajnika

U skladu zahtjevom naših džematlija jasno izrečenim na protekloj džematskoj Skupštini da se profesionalno (honorarno) angažuje blagajnik u džematskoj blagajnoj, a imajući u vidu ulogu koju Odbor obnaša i  sve veće potrebe našeg rastućeg centra, džematski Odbor raspisuje

KONKURS

za poziciju blagajnika u džematu BICC

 

Kratak opis:

Budući blagajnik bi profesionalno u par-time formatu (tj. honorarno) obavljao dužnost blagajnika džemata BICC. Blagajnik ne bi bio član džematskog Odbora i u svom radu izvještaj bi podnosio i za svoj rad odgovarao džematskom Odboru. Ugovor o radu bi se sačinio sa džematskim Odborom, s tim što bi probni rad trajao bi 6 mjeseci.

Rad blagajnika bi podrazumijevao:

 • Odgovorno i ljubazno izvršavanje blagajničke dužnosti, štiteći i zastupajući interese džemata BICC te poštujući lični integritet naših članova i džematskog Odbora.
 • Blagajnik bi imao obavezu da u kancelariji džematskog Odbora sedmično provodi 4 radna sata (tj. 16 sati mjesečno) i to u sljedećim terminima:
 • Srijeda (7 – 8 PM)
 • Petak (12:00 – 2 PM)
 • Subota ili nedjelja (9 – 10 AM)

(Ukoliko bude potrebe da se navedeni termini izmijene, u tom slučaju taj prijedlog bi se iznio pred džematski Odbor tokom intervjua.

 • Prihvatati sve vrste uplata, depozitovati ih na džematske račune i izdavati potvrde na ime istih
 • Sačiniti i čuvati finansijski arhiv
 • Voditi redovnu pisanu i online evidenciju o članstvu i jednom godišnje članove obavještavati o njihovom statusu (e-mailom ili putem pošte)
 • Primati uplate, izdavati potvrde, voditi svu potrebnu finansijsku evidenciju na ime izgradnje novog islamskog centra
 • Komunicirati sa bankom i računovođstvom u cilju urednog vođenja finansijske dokumentacije, kao i preduzimanja svih potrebnih aktivnosti u tom pogledu
 • Naručivati i obezbjeđivati materijal za rad blagajne u dogovoru sa džematskim Odborom
 • Na poziv džematskog Odbora prisustvovati sastancima i podnositi kolokvijalni finansijski izvještaj
 • U slučaju većih vjerskih događaja ili dodatnih aktivnosti (posebno tokom mjeseca ramazana) biti na raspolaganju za rad u blagajnoj što će biti i tretirano kao ’’extra time’’ i adekvatno finansijski nagrađeno
 • Obavezno prisustvo džematskoj Skupštini i jednogodišnje podnošenje finansijskog izvještaja
 • Biti inovativan u radu i unapređivati rad blagajne

 

Uslovi za prijavu na konkurs:

 

 • Da je osoba punoljetna, pametna, fizički i psihički sposobna za ovakvu vrstu posla, odgovorna
 • Da se ponaša u skladu sa islamskim propisima (posebno dok boravi u džamijskim prostorijama!)
 • Da kandidat bude osoba koja ima određeni stepen edukacije iz oblasti vođenja finasija i ekonomije
 • Da ima određeno iskustvo u radu sa finansijama
 • Da odlično poznaje rad na računaru i da se koristi savremenom tehnologijom
 • Da odlično poznaje engleski i bosanski jezik
 • Da osoba nije imala problema sa zakonom, da nije sudski gonjena ili kažnjavana

Obrazloženje:

 • Prednost će imati naši članovi koji su sposobni i spremni sve navedene dužnosti volonterski obavljati, a ukoliko takvih ne bude onda će se izabrati najbolji kandidat.

 

 • Džematski Odbor zadržava pravo da bez ikakvog objašnjenja odbije nečiju aplikaciju ili odbije primiti određenog kandidata u radni odnos

 

 • Konkurs je otvoren mjesec dana s početkom nove kalendarske godine, počev od 1-og januara 2018.g.

 

 • Intervju sa svim kandidatima obavit će se početkom mjeseca februara, o čemu ćete naknadno biti upoznati.

 

Prijave kandidata sa kraćom biografijom (CV) primamo putem email-a: info@bicc-chicago.com ili u pismenoj formi na adresu džemata BICC (7022 N Western Ave, Chicago IL 60645)

Za više info obratite se na broj: (+1)773-338-4076 ili kontaktirajte članove džematskog Odbora.

 

Više info na: www.bicc-chicago.com

 

Džematski Odbor

1. januar 2018./14. rabiul-ahir 1439.h.g.