Ženska grupa “Bošnjakinja”

Ženska grupa “Bošnjakinja” osnovana je 2012. godine i predstavlja svijetlu tačku džemata BICC Chicago. Grupa broji preko 50 članica, a do sada su organizovale su mnogobrojne humanitarne, donatorske i edukativne aktivnosti. U više navrata su pomagale bošnjačke povratnike u obrazovanju njihove djece, stipendiranju učenika, pomažu oboljelima, organizovale su mnošvo edukativnih radionica sa kvalifikovanim gošćama, upriličile su nekoliko izleta i hairli druženja, predstavljale su naš džemat na 20. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike, te na različite načine doprinose razvoju našeg džemata

Ženska grupa “Bošnjakinja” je 18-og marta 2017.godine na svojoj četvrtoj redovnoj Skupštini izabrala one koje će da ih predstavljaju:

Amina Sendić-Mešić – predsjednica (amina.sendic.mesic@gmail.com)
Edita Omerbegović – sekretarica
Raba Mehmedović – blagajnica
Amela Zukobašić
Alma Sikirić
Sabina Husomanović
Amela Cerić

Ženska grupa prvenstveno je fokusirana na edukativne sadržaje, a u pripremi su nove aktivnosti.