Džematski odbor

Džematski Odbor 2017 – 2019

 U ime Allaha, svemu Dobročinitelja, Milostivog

Na redovnoj izbornoj Skupštini džemata BICC održanoj 19-og marta 2017.godine izabran je novi džematski i nadzorni Odbor sa dvogodišnjim mandatom.

Džematski Odbor čine:

  1. Elmedin Halilić – predsjednik
  2. Nedžad Kopić – sekretar (+1312-714-9224)
  3. Nermin Krličević – član (+1773-817-1011)
  4. Dževad Šorlija – član
  5. Emira Jakupović – blagajnica
  6. Imam – član

Nadzorni Odbor čine:

  1. Nihad Latić – predsjednik
  2. Daut Kaplanović – član
  3. Safet Ogorinac – član

Kontakt: bicc.chicago.info@gmail.com / +1773-338-4076