Pravilnik o organizovanju vjerskih aktivnosti

Džematski Odbor je na sastanku održanom 13. aprila 2014. godine, u cilju uspostavljanja reda u džematu donio

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU VJERSKIH AKTIVNOSTI

koji glasi:

  1. Sve vjerske aktivnosti u džematu predvodi isključivo imam ili osoba koju on ovlasti uz saglasnost džematskog Odbora
  2. Korištenje džematskih prostorija za organizaciju različitih vjerskih događaja (kao npr: mevlud, tevhid, vjenčanja, porodična ili druga neformalna druženja, akike, itd) besplatne su svim našim članovima. Organizator mora na vrijeme da obavijesti džematski Odbor (najmanje 7 dana unaprijed) i imama i to obavezno pismenim putem (poštom ili emailom), te i formalno dobije dozvolu za organizovanja planiranih aktivnosti
  3. Nečlanovi (fizička lica) i građanska udruženja (pravna lica) za organizovanje vjerskih aktivnosti u našem džematu potrebno je da dobiju saglasnost od Odbora i potvrdu od imama, te se od njih zahtijeva uplata određene donacije za džemat BICC na ime korištenja džematskih prostorija.
    Džematski Odbor ima pravo (ukoliko procijeni da je određena aktivnost ne ide u prilog džematu) da bez obrazloženja odbije izdati saglasnost za njeno održavanje.
  4. Sve vjerske aktivnosti moraju imati saglasnost džematskog odbora i imama. Također, sve vjerske sadržaje predvodi isključivo naš imam i samo sa njegovom dozvolom druge osobe mogu predvoditi vjerske aktivnosti u našem džematu.
  5. Organizatori su dužni po završetku programa da džamijske prostorije očiste i ostave u onakvom stanju kakvo su i zatekli.

Hvala na razumijevanju.