Knjiga Vakifa

„Allahove džamije grade oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.” (Et-Tevbe, 18)

Na osnovu odluke džematskog Odbora, svako onaj koji na ime izgradnje Islamskog centra ”Ćamil ef. Avdić” uvakufi preko $3,000.00 postaje vakif i bit će mu uručena vakufnama od strane Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i džemata BICC. Pred Vama je lista osoba koje su u periodu od 1. jula 2016.godine do danas već uvakufili navedeni iznos ili više od toga. Molimo Allaha da im ukabuli i da im sagradi kuću u Džennetu!

Knjiga VAKIFA

$14,000.00
Mujkić Senad

$11,000.00
Latić Nihad

$10,000.00
Hujdur Muhamed
Kadić Amir
Mahić Damir
Šunje Mensur

$6,000.00
Čirkić Teufik

$5,680.00
Čolo Munever

$5,600.00
Redžović Ifeta

$5,500.00
Bumbul Selmir
Fale Sejad

$5,100.00
Delić Fadil
Ejupović Admir

$5,000.00
Mujčinović Senad
Ejupović Emir
Hasanović Asmir
Nikezić Redžep
Šabović Hajder
Šošić Dževad

$4,700.00
Medžiković Sejad

$4,500.00
Hanić Mirel

$4,000.00
Avdić Asim
Čirkić Enes
Mehremić Halil
Smječanin Fehim

$3,500.00
Ejupović Asmir

$3,200.00
Jašarević Elvir

$3,100.00
Mahalbašić Zahir
Sadiković Ibrahim
Čolić Bakir

$3,000.00
Ahmetović Amir
Alagić Samir
Alić Adis
Bahtić Jusuf
Bečić Edis
Dedić Huso
Delić Damir
Delić Semir
Dervišević Meldina
Fale Muharem
Hamidović Sadika
Hamzić Nihad
Hodžić Safet
Kopić Hasan
Kopić Nedžad
Mešinović Adem
Musić Džemal
Mušić Abdulah
Mušić Muhamed
Omerović Dževad
Omerović Kiram
Ovčina Amir
Poljak Sadija
Ramić Admir
Razim Ležić
Salkanović Almir
Salkić Anes
Šorlija Dževad
Torlaković Mevludin
Vatrač Ahmet
Vokić Mirsad
Zubović Emir
Ženska grupa ”Bošnjakinja”

 

Postani vakif, doniraj preko Pay Pal-a koristeći naš email: bicc.chicago.info@gmail.com uz napomenu ”za novi centar”.

Allah ti ukabulio i nadoknadio boljim!