O Islamskom centru

1. jula 2016. godine (27. ramazana 1437.h.g.) u noći Lejletul-Kadr saopćili smo našim džematlijama da želimo pokrenuti akciju izgradnje novog islamskog centra u Chicagu i dobili punu
podršku. Nekoliko dana iza toga, na Bajram namazu džematlije su jedinstveno kazale da žele da se pokrene akcija izgradnje novog centra koji bi zadovoljavao sve naše potrebe.

ISLAMSKI CENTAR CHICAGO – GENERACIJSKI PROJEKAT