Pravilnik o korištenju mezarja

Džematski Odbor je na sastanku održanom 23-og januara 2015.g., razmatrajući usluge obavljanja dženaze i korištenja džematskog mezarja, donio sljedeće odluke:

1. Za članove, čije članstvo u našem džematu traje 5 i više godina u kontinuitetu (tj. bez prekida), sve sljedeće usluge su besplatne:

 • Ukopno mjesto na džematskom mezarju
 • Organizovanje, najava i obavljanje dženaze na džematskom mezarju
 •  Organizovanje, najava i obavljanje dženaze od strane našeg imama na nekom drugom mezarju u Čikagu

2. Za članove, čije članstvo u našem džematu traje 3 godine u kontinuitetu (tj. bez prekida),usluge džemata BICC koštaju 500,00$, a to podrazumijeva:

 • Ukopno mjesto na džematskom mezarju
 • Organizovanje, najava i obavljanje dženaze na džematskom mezarju
 • Organizovanje, najava i obavljanje dženaze od strane našeg imama na nekom drugom mezarju u Čikagu

3. Za članove džemata u trajanju kraćem od 3 godine (ili dužem od toga, ali sa jednogodišnjim ili višegodišnjim prekidima) usluge džemata BICC koštaju 1000,00$, a to podrazumijeva:

 • Ukopno mjesto na džematskom mezarju
 • Organizovanje, najava i obavljanje dženaze na džematskom mezarju
 • Organizovanje, najava i obavljanje dženaze od strane našeg imama na nekom drugom mezarju u Čikagu

4. Za one koji nisu članovi našeg džemata usluge džemata BICC koštaju 2000,00$,a to podrazumijeva:

 • Ukopno mjesto na džematskom mezarju
 • Organizovanje, najava i obavljanje dženaze na džematskom mezarju

5. Za one koji nisu članovi džemata, a žele isključivo usluge našeg imama radi organizovanja, najave i obavljanja dženaze na nekom drugom mezarju, te usluge koštaju 500,00$ a uplaćuju se na ime džemata BICC..

6. U slučaju preseljenja djeteta starosti do 1 godine starosti, sve usluge džemata BICC za članove džemata su besplatne, a one su:

 • Ukopno mjesto na džematskom mezarju
 • Organizovanje, najava i obavljanje dženaze na džematskom mezarju

7. U slučaju preseljenja djeteta starosti do 1 godine, nečlanovi jedino imaju obavezu pokriti troškove ukopnog mjesta u iznosu od 500$, dok su sve ostale usluge džemata BICC besplatne.

 • Podsjećamo da ukopno mjesto djeteta sačinjava pola dijela jednog standardnog ukopnog mjesta.

8. Za članove naše Zajednice koji su tzv. socijalni slučajevi, te koji nemaju nikakvih materijalnih sredstava niti bilo kakve mogućnosti da samostalno pokriju troškove dženaze, džemat BICC može uz odobrenje Odbora besplatno dodijeliti ukopno mjesto (mezar) i obezbijediti usluge imama.

Nišani

Prema ugovoru koji je džemat BICC sačinio sa Bohemian National Cemetery, ukop na meyarju se vrši prema redoslijedu, dakle nema mogućnosti zakupljivanja ukopnog mjesta ili rervisavanja. Članovi porodice imaju obaveyu da preko pomenute organizacije naruče i postave nišane u roku od 6 mjeseci od ukopa. Nišani se naručuju direktno u prostorijama Bohemian National Cemetery.

NAPOMENA: Na usluge koje pruža MCC (preuzimanje tijela iz bolnice, opremanje i gasuljenje, izrada sanduka i sl.) i Bohemien Cemetery (iskopavanja mezara, nišani i sl.) nemamo mogućnost da utičemo, niti članstvo u našem džematu uključuje privilegije neplaćanja njihovih usluga. Dakle, to su zasebne organizacije sa kojima mi imamo poslovnu saradnju i one zadržavaju pravo formiranja cijena za svoje usluge.

Za dobijanje njihovih usluga potrebno je da ih kontaktirate i dogovorite sve što Vam je potrebno. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za pružanje njihovih usluga, ali na osnovu dosadašnje dugogodišnje saradnje, možemo kazati da smo jako zadovoljni njihovim radom i uslugama koje pružaju našim džematlijama.

Januar 23, 2015./2. Rebi'ul-Ahir 1436.h.g.

Odbor